Felhasználási feltételek

1. Elfogadás

Az Ön e Weboldalra történő belépése és a Weboldal használata az alábbi Felhasználási Feltételek és valamennyi alkalmazandó jogszabály betartásával történhet. A Weboldalra történő belépéssel és annak böngészésével Ön – bármely korlátozás vagy megszorítás nélkül – elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az e Weboldal használatára vonatkozóan Ön és a Sandoz Hungária Kft. között a felhasználási feltételek tárgyában létrejött minden más megállapodás érvényét és hatályát veszti.

2. Egészségügyi információk/feltételek

Az e weboldalon található termékinformációkat a Sandoz Hungária Kft. nyújtja, és azok kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Számos felsorolt gyógyszertermék és gyógyászati segédeszköz csak orvosok vagy képzett egészségügyi szakemberek által felírt receptre kapható, és előfordulhat, hogy nem minden ilyen termék kapható valamennyi országban. A termékinformációknak nem célja, hogy teljes körű egészségügyi tájékoztatást nyújtson. AMENNYIBEN ÖNNEK VALAMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁJA VAN, HALADÉKTALANUL KERESSE FEL SAJÁT ORVOSÁT VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁT. NEM NYÚJTUNK SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSI DIAGNÓZIST VAGY VALAMELY KONKRÉT BETEGRE VONATKOZÓ KEZELÉSI TANÁCSADÁST. Mindenkor szerezzen be teljes körű egészségügyi tájékoztatást receptre felírt gyógyszereiről vagy gyógyászati segédeszközeiről (beleértve azok kedvező gyógyászati felhasználásait és lehetséges mellékhatásait is), olyan módon, hogy közvetlenül az Ön számára azokat felíró orvosával, illetve adott esetben más egészségügyi tanácsadójával beszéli meg a gyógyszer(ek) vagy gyógyászati segédeszközök megfelelő felhasználását. Az egészségügyi szakemberek teljes körű gyógyászati információkat szerezhetnek a terméktájékoztató füzetből. Az ilyen termékekre vonatkozó információk az egyes országokban eltérőek lehetnek, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a betegek, orvosok és más egészségügyi szakemberek ellenőrizzék a helyi egészségügyi forrásokban és a szabályozó hatóságoknál a saját országukra vonatkozó információkat. Ezen kívül a jelenlegi szabályozások számos országban korlátozzák (vagy akár tiltják is egyes esetekben) azt a lehetőséget, hogy a Sandoz Hungária Kft. a vényköteles termékeire vonatkozóan közvetlenül adjon tájékoztatást és/vagy válaszoljon a betegek kérdéseire, ennek megfelelően Magyarországon a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a vényköteles termékekre vonatkozóan nem adhatunk információt a betegeknek. A Sandoz Hungária Kft. azonban a helyi előírásoknak megfelelően válaszolni fog és tájékoztatást fog adni az Ön szakképzett egészségügyi szolgáltatójától származó kérdésekre.

3. Az információk felhasználása

Ön szabadon böngészhet a Weboldalon, azonban az e Weboldalról származó információkat – beleértve bármely szöveget, képet, hangfelvételt és videofilmet (a továbbiakban „Információk”) – kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználására érheti el, töltheti le vagy használhatja fel. A Sandoz Hungária Kft. írásbeli engedélye nélkül Ön nem forgalmazhatja, nem módosíthatja, nem továbbíthatja, nem használhatja fel újra, nem helyezheti fel ismételten, és nem használhatja kereskedelmi célokra az Információkat. Ön köteles megtartani és reprodukálni valamennyi olyan szerzői jogi tájékoztatást vagy egyéb tulajdonjogi tájékoztatást, amely az Ön által letöltött Információkban szerepel. Minden, amit ezen a Weboldalon lát vagy olvas, szerzői jogi védelem alatt áll (hacsak ezzel ellentétes tájékoztatást nem kap), és a Sandoz Hungária Kft. írásbeli engedélye nélkül kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben vagy a Weboldalon szereplő szövegben foglaltak szerint használható fel. A fenti korlátozott felhatalmazás kivételével semmilyen engedélyt vagy jogot nem adnak az Ön részére, illetve nem ruháznak Önre az Információkra vonatkozóan, illetve a Sandoz Hungária Kft. vagy bármely más fél szerzői jogai tekintetében.

4. Védjegyek / tulajdonosi jogok

A Weboldalon – akár nagybetűvel szedve, akár nem, illetve akár a védjegy jelképpel együtt, akár a nélkül – megjelenő valamennyi terméknév a Sandoz Hungária Kft. és/vagy más felek védjegye. Ez a Weboldal tartalmazhatja vagy hivatkozással említheti továbbá a Sandoz Hungária Kft. és/vagy más felek szabadalmait, tulajdonosi információit, technológiáit, termékekeit, eljárásait vagy egyéb tulajdonosi jogait. A Sandoz Hungária Kft. és/vagy más felek ilyen védjegyeire, szabadalmaira, üzleti titkaira, technológiáira, termékekeire, eljárásaira vagy egyéb tulajdonosi jogaira vonatkozóan semmilyen engedélyt vagy jogot nem adnak az Ön részére, illetve nem ruháznak Önre.

5. Felelősség kizárás

Bár a Sandoz Hungária Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Információk pontosak és naprakészek legyenek, előfordulhat, hogy az Információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmaznak. A Sandoz Hungária Kft. jogosult arra, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, helyesbítse és/vagy továbbfejlessze az Információkat, valamint az ilyen információkban ismertetett termékeket és programokat. A Sandoz Hungária Kft. nem vállal szavatosságot és nem tesz jognyilatkozatot az Információk bármelyikének pontosságát illetően. A Sandoz Hungária Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldal tartalmának esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért. VALAMENNYI INFORMÁCIÓT „AHOGYAN VAN” („AS IS”) ALAPON NYÚJTANAK. A SANDOZ Hungária Kft. NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT AZ E WEBOLDALON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK HIÁNYTALANSÁGÁT VAGY PONTOSSÁGÁT, ILLETVE AZOK LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSAIT ILLETŐEN. KÖVETKEZÉSKÉPPEN A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK KÖRÜLTEKINTŐEN ÉRTÉKELNIÜK KELL AZ INFORMÁCIÓKAT. SEM A SANDOZ Hungária Kft., SEM BÁRMELY EGYÉB NOVARTIS CSOPORTBELI VÁLLALAT, VAGY A JELEN WEBOLDAL LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY AZ ÖN RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁSIK FÉL NEM FELELŐS SEMMIFÉLE OLYAN KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDALHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL, ANNAK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁS LEHETETLENSÉGÉBŐL, ILLETVE A WEBOLDAL TARTALMÁNAK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL FAKAD. Egyes joghatóságok nem engedik meg a felelősség kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás Önre nem vonatkozik. Ezen kívül a Sandoz Hungária Kft. nem vállal felelősséget – és nem felelős – az Ön számítógépes berendezéseiben vagy egyéb tulajdonában annak nyomán keletkezett károkért (vagy az azokat esetleg megfertőző vírusokért), hogy Ön belépett a Weboldalra és felhasználta vagy letöltötte az Információkat. A Sandoz Hungária Kft. jogosult arra, hogy értesítés és kötelezettség nélkül bármikor megszüntesse ezt a Weboldalat.

6. Globális termékek

Ez a Weboldal tartalmazhat globális termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat is, amely termékek és szolgáltatások közül nem mindegyik érhető el minden helyszínen. A jelen Weboldalon valamely termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás nem jelenti hallgatólagosan azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az Ön helyszínén is rendelkezésre áll vagy rendelkezésre fog állni. A jelen Weboldalon hivatkozott termékekre az egyes felhasználási országok szerint eltérő szabályozási követelmények vonatkozhatnak. Ebből következően előfordulhat, hogy a látogatókat arról értesítik, hogy e Weboldal egyes részei kizárólag bizonyos fajta szakértői felhasználók részére, illetve csak egyes országok közönsége részére készültek. A jelen Weboldal szereplő semmilyen elem sem értelmezhető bármiféle olyan termékre, illetve bármely termék olyan felhasználására vonatkozó hirdetésként vagy értékesítés-ösztönzésként, amely terméket, illetve felhasználást az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályai és előírásai nem engedélyezik.

7. Jognyilatkozat

A jelen Weboldalon szereplő semmilyen elem sem minősül felhívásnak vagy ajánlatnak arra, hogy a Novartis értékpapírjaiba vagy Amerikai Letéti Jegyeibe fektessenek be, vagy azokkal kereskedjenek. Figyelembe veendő különösen az, hogy a tényleges eredmények és fejlemények jelentősen eltérhetnek az e Weboldalon közzétett előrejelzésektől, véleményektől vagy várakozásoktól, és hogy az értékpapír-árak múltbeli teljesítménye nem vehető alapul a jövőbeni teljesítményekre vonatkozó útmutatóként.

8. A jelen Weboldalra mutató hivatkozások

A Sandoz Hungária Kft. nem vizsgálta felül azokat a harmadik fél weboldalakat, amelyek hivatkozást tartalmaznak erre a Weboldalra, és nem felelős az ilyen weboldalon kívüli oldalak vagy a Weboldalhoz hivatkozással kapcsolt egyéb weboldalak tartalmáért. Amennyiben Ön a weboldalát hivatkozással ehhez a Weboldalhoz kívánja kapcsolni, akkor csak a kezdőlapra hivatkozhat. Nem hivatkozhat e Weboldalon belül semmilyen másik oldalra sem a Sandoz Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Weboldalon egy vagy több részének valamely harmadik fél weboldalán írásbeli hozzájárulás nélkül történő idézése vagy felhasználása szintén tiltott.

9. Egyéb weboldalakra mutató hivatkozások

A jelen Weboldal látogatóinak kényelmének és érdeklődésének kiszolgálása érdekében elhelyezhetőek harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozások. A harmadik fél weboldal felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei eltérőek lehetnek. A Sandoz Hungária Kft. nem vállal felelősséget a tőle mások felé mutató hivatkozásokért, és különösen nem felelős az utóbbiak tartalmának pontosságáért vagy jogszerűségéért. Nem vállalunk semmiféle olyan felelősséget, amely harmadik felek adatvédelmi irányelveinek bármely megszegéséből vagy hiányosságából fakad.

10. Következmények

Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt feltételek és kikötések bármelyikét, késedelem nélkül korrekciós intézkedéseket hozhatunk, beleértve azt a lépést is, hogy megakadályozzuk a felhasználót a Sandoz Hungária Kft. által kínált szolgáltatások használatában, és hogy bármikor és értesítés nélkül eltávolítsunk bármely olyan információt, adatot és tartalmat, amelyet a felhasználó helyezett el a Weboldalon. Amennyiben a feltételek Ön által történt megszegése a számunkra kárt okozott, akkor – saját kizárólagos döntésünk szerint – kártérítési igénnyel léphetünk fel Önnel szemben.

11. Módosítások

A Sandoz Hungária Kft. bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezt a változatot. Önre kötelezőek ezek az átdolgozott változatok, ezért időről időre ajánlott felkeresnie ezt az oldalt, hogy áttekintse azokat az akkor érvényes Felhasználási Feltételeket, amelyek éppen aktuálisak.