Adatvédelmi irányelvek

1. Honlap Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2018. május 25.

A Novartis International AG (4056 Basel, Svájc), mint adatkezelő felel az Ön személyes adatainak jelen honlapon történő kezeléséért. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „Novartis” elnevezés, valamint a többes szám első személyű névmások („mi”, „nekünk”, stb.) a Novartis International AG társaságra vonatkoznak.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban kerülnek meghatározásra a jelen honlapot meglátogató magánszemélyek adatainak („Személyes Adatok”) általunk történő gyűjtésére, megőrzésére és felhasználására vonatkozó szabályok.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, amelyben meghatározásra kerülnek azok a helyzetek és körülmények, amelyek esetén az Ön személyes adatait kezeljük, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogai és kötelezettségei kerülnek ismertetésre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy időről időre módosíthatjuk, kiegészíthetjük, törölhetjük vagy egyéb módon frissíthetjük a jelen adatvédelmi szabályzatot egy új adatvédelmi szabályzatnak a jelen honlapon való közzétételével.

Milyen Személyes Adatokat és milyen céllal kezelünk?

A legtöbb szolgáltatásunk nem igényeli a regisztráció bármely formáját, így Ön meglátogathatja honlapunkat anélkül, hogy felfedné számunkra személyazonosságát. Mindazonáltal, egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges az Ön Személyes Adatainak megadása, amely jelentheti a közvetlen azonosítók, például név, születési idő, e-mail cím vagy telefonszám megadását. A Személyes Adatok gyűjtésére és használatára annak érdekében kerül sor, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön részére, kiszámlázzuk az Ön részére az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások díját, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó termékeket és szolgáltatásokat reklámozzunk, valamint hogy Önnel kapcsolatot tartsunk az adott körülmények alapján nyilvánvalóan szükséges egyéb célok érdekében, illetve olyan célok érdekében, amelyekről tájékoztatjuk Önt az Ön Személyes Adatainak gyűjtése alkalmával.

Webhelyhasználati elemzés céljára használt Személyes Adatok:

Adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk az Ön jelen honlapon tett látogatásáról, mint például az Ön által meglátogatott oldalak, az oldal, ahonnan a jelen honlapra navigált, valamint az Ön által végrehajtott bizonyos keresések. Az ilyen adatokat a honlap tartalmainak javítása céljára használjuk, valamint összesített statisztikák készítésére, felhasználva a honlapunkat belső, piackutatási célokra. Ennek során olyan sütiket telepíthetünk, amelyek a felhasználó domain nevét, az Ön internetszolgáltatóját, az Ön operációs rendszerét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját is rögzítik. A „süti” egy olyan kis információcsomag, amely az Ön böngészőjének kerül megküldésre és amely az Ön számítógépének merevlemezén kerül tárolásra. A sütik nem tesznek kárt az Ön számítógépében. Beállíthatja, hogy a böngésző küldjön Önnek értesítést, amikor sütit küldenek az Ön részére, ezáltal Ön el tudja dönteni, hogy el kívánja-e fogadni az adott sütit, vagy sem. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem fogadja el, úgy előfordulhat, hogy nem tudja használni a böngésző szoftverének minden funkcióját.

Esetenként alkalmazhatunk a jelen honlapon internetes tag-eket (úgynevezett action tag-ek, egypixeles GIF-ek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIF-ek), valamint sütiket, és telepíthetjük ezeket a tag-eket/sütiket egy olyan harmadik fél reklámpartneren vagy egy web analitikai szolgáltató partneren keresztül, amely lehetséges, hogy egy külföldi országban található és ott tárolja az érintett adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ezek a tag-ek és sütik a felhasználókat a jelen honlapra irányító online reklámokban, valamint a jelen honlap különböző oldalain kerülnek elhelyezésre. Ezzel a technológiával mérjük a látogatók oldallal kapcsolatos reakcióit, valamint a reklám kampányaink hatékonyságát (beleértve, hogy egy adott oldal hányszor kerül megnyitásra és mely információkat keresnek), valamint értékeljük a jelen honlap Ön általi használatát is. A harmadik fél partnerek, illetve a web analitikai szolgáltató partnerek is képesek lehetnek adatokat gyűjteni a jelen honlap és egyéb webhelyek látogatóiról a fenti internetes tag-ek és sütik segítségével, és jelentéseket készíthetnek számunkra a honlappal kapcsolatos tevékenységről, továbbá további szolgáltatásokat nyújthatnak a honlap és az Internet használatával kapcsolatosan. Ezeket az információkat át is adhatják egyéb felek részére, amennyiben erre valamilyen jogi kötelezettség kötelezi őket, illetve amennyiben ők harmadik feleket bíznak meg az adatok nevükben történő kezelésével. Amennyiben az online reklámozáshoz kapcsolódó web tag-ekkel és sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásra van szüksége, illetve ha a fenti információk harmadik személyek általi gyűjtését vissza kívánja utasítani, kérjük, látogasson el a Network Advertising Initiative honlapjára: http://www.networkadvertising.org

A Google Analytics-et használjuk a webhely portfoliónk optimalizálásához amennyiben szükséges (i) a céges webhelyek felé és a közöttük fennálló forgalom optimalizálásával, valamint (ii) a weboldalak integrálásával és optimalizálásával. A „Google Analytics” szolgáltatást a Google Inc. („Google”) nyújtja, amely részletes statisztikákat generál egy adott webhely forgalmáról és a forgalom forrásáról, továbbá méri a konverziókat és értékesítéseket. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt sütiket használja, hogy ezáltal elemezze, miként használják a felhasználók a honlapunkat. A honlapunk Ön általi használatáról a sütik által generált információk, beleértve az Ön IP-címét, anonimizálásra kerülnek a megfelelő beállítások alapján, mielőtt azok továbbításra kerülnének az Egyesült Államokban található Google szerverek részére. Az IP-cím anonimizálás működésével kapcsolatos további információt az alábbi webhelyen talál: https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Ön megakadályozhatja, illetve leállíthatja a sütik telepítését és tárolását a böngészője megfelelő beállításával, az alábbi linken elérhető letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Amennyiben Ön nem fogadja el a sütiket, úgy előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben élvezni a honlapunk minden funkcióját.

2. Kinek van hozzáférése az Ön Személyes Adataihoz és kik részére kerülnek azok továbbításra?

Nem értékesítjük, nem osztjuk meg és más módon sem adjuk át az Ön Személyes Adatait harmadik személyek részére a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérően. Előfordulhat, hogy megosztjuk az Ön Személyes Adatait más Novartis kapcsolt vállalkozásokkal világszerte. A Személyes Adatok a nevünkben eljáró harmadik személyek részére is továbbításra kerülhetnek, további adatkezelés érdekében, az adatok eredeti gyűjtése szerinti cél(ok)ra, illetve bármely egyéb törvényes célra, mint például szolgáltatások nyújtása, a jelen honlap hatékonyságának értékelése, marketing, adatkezelés, vagy műszaki támogatás. 

Ezek a harmadik személyek úgy szerződtek velünk, hogy a Személyes Adatokat kizárólag a megállapodás szerinti célokra használják, és nem értékesíthetik az Ön Személyes Adatait harmadik személyek részére, nem hozhatják azokat harmadik személyek tudomására, kivéve, amennyiben arra mi engedélyt adunk, amennyiben azt jogszabály írja elő, illetve a jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint.

Az Öntől gyűjtött Személyes Adatok abban az esetben is továbbításra kerülhetnek harmadik személyek részére, amennyiben a jelen honlapon végzett üzleti tevékenység, illetve annak bármely része, valamint az azzal kapcsolatos ügyfél adatok értékesítésre, engedményezésre, vagy átruházásra kerülnek, mely esetben mi megköveteljük a vevőtől, engedményestől vagy az átruházás kedvezményezettjétől a Személyes Adatok jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezelését.

Ezen felül, a Személyes Adatok abban az esetben is továbbításra kerülhetnek harmadik személyek részére, amennyiben azt valamely alkalmazandó jogszabály, bírósági határozat vagy kormányzati rendelkezés írja elő számunkra, illetve ha az ilyen közzététel valamely itthon vagy külföldön folytatott bűnügyi vagy egyéb jogi nyomozás vagy eljárás támogatása érdekében szükséges.

Előfordulhat, hogy az általunk Öntől gyűjtött személyes adatok egy Svájctól eltérő, más országokban kerülnek feldolgozásra, hozzáférésre vagy tárolásra. Előfordulhat, hogy az adott országban eltérő védelmi szintet biztosítanak a személyes adatok számára. Abban az esetben, ha más joghatóság szerinti külső társaságok részére adjuk át az Ön személyes adatait, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt védelmi szint alkalmazása által biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

A cégcsoporton belüli személyes adat továbbítások tekintetében a Novartis elfogadta a Kötelező erejű vállalati szabályokat, amely az európai uniós jogszabályok által biztosított alapelvek, szabályok és eszközök olyan rendszere, amely biztosítja az EGT-n és Svájcon kívüli személyes adat továbbítások megfelelő adatvédelmi szintjét. Tudjon meg többet a Novartis által alkalmazott Kötelező erejű vállalati szabályokról!

3. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az általunk online felületeken gyűjtött Személyes Adatok biztonsága és titkossága érdekében olyan információs hálózatokat alkalmazunk, amelyek, többek között, az iparági szabványok szerinti tűzfallal és jelszavas védelemmel vannak ellátva. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során megteszünk minden ésszerűen szükséges intézkedést, amellyel megelőzhetjük az adatok elvesztését, rendeltetésellenes felhasználását, a jogosulatlan hozzáférést, közzétételt, módosítást vagy megsemmisítést, továbbá az adatkezelés bármely egyéb törvényellenes formáját.

4. Meddig őrizzük a személyes adatokat?

Kizárólag addig őrizzük az Ön személyes adatait, ameddig az szükséges a vonatkozó adatgyűjtés szerinti cél elérése, illetve a jogi vagy hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében.

5. Milyen jogok illetik meg Önt és hogyan tudja ezeket gyakorolni?

Minden alkalommal, amikor Személyes Adatokat kezelünk, megteszünk minden olyan ésszerű intézkedést, amely által biztosítható az Ön Személyes Adatainak pontossága és naprakészsége, az adatok gyűjtése szerinti célnak megfelelően. Lehetővé tesszük az Ön számára az alábbi jogok gyakorlását, a jogszabályok által meghatározott feltételek szerint és korlátok között:

Amennyiben fel kívánja velünk venni a kapcsolatot az Ön Személyes Adatainak felhasználásával kapcsolatban, illetve ha részben vagy egészben tiltakozni kíván a Személyes Adatainak kezelése ellen, kérjük, küldjön nekünk e-mailt az alábbi címre: global.privacy_office@novartis.com. Amennyiben Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult visszavonni ezt a hozzájárulást. Ön hozzáférést kérhet az általunk kezelt Személyes Adataihoz, kérheti azok javítását, törlését, illetve amennyiben alkalmazandó, kérheti azok hordozhatóvá tételét, azaz kérheti, hogy az Ön által a részünkre átadott személyes adatokat juttassuk vissza az Ön részére vagy továbbítsuk azokat egy választása szerinti személy részére, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, titoktartási kötelezettség mellett.

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, kérjük, adja meg a kérése által érintett honlap nevét, az Ön és társaságunk között fennálló kapcsolatot és/vagy interakciót (amelyik alkalmazandó), valamint azon információ részleteit, amelyeket tőlünk kér.

Jelenleg nem teljesítjük a böngészők „nyomon követés mellőzése” jelzését vagy egyéb olyan mechanizmusokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a webhelyeken vagy egyéb online szolgáltatások révén történő adatgyűjtésből történő kimaradásra.

6. Kötelező erejű vállalati szabályok

A Kötelező erejű vállalati szabályok az európai uniós jogszabályokon alapuló adatvédelmi alapelvek, szabályok és eszközök olyan rendszerét jelenti, amelyek irányadók a Novartis adatvédelmi tevékenységére. A Kötelező erejű vállalati szabályok a jelenlegi legjobb gyakorlatot testesíti meg, amellyel teljesíthetők az Európai Gazdasági Térség (EGT) adatvédelmi követelményei a vállalatcsoporton belüli személyes adattovábbítások során.

A Kötelező erejű vállalati szabályok jogi hatályossága érdekében annak az EGT Adatvédelmi Hatóságai általi jóváhagyása szükséges. A Kötelező erejű vállalati szabályokkal kapcsolatos további információ a hivatalos európai honlapon található.

7. Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben fel kívánja velünk venni a kapcsolatot az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, illetve ha bármely adatvédelmi jogát szeretné gyakorolni, kérjük, küldjön nekünk e-mailt az alábbi címre: global.privacy_office@novartis.com. Ha felveszi velünk a kapcsolatot, kérjük a kérdése hatékony megválaszolása, valamint az Ön és a kérdés tárgyának azonosítása érdekében adja meg az e-mailben az alábbi információkat:

  • az Ön megkeresése által érintett honlap neve;
  • az Ön és társaságunk között fennálló kapcsolat és/vagy interakció (amelyik alkalmazandó); valamint
  • azon információ részletei, amelyeket tőlünk kér, illetve amellyel kapcsolatban lépéseket vár tőlünk.